Enhver bedrift, organisasjon eller virksomhet kan bli utsatt for en ulykke og/eller en hendelse som også kan sette omdømmet på prøve.

Moe Media har gjennom 20 år deltatt i planlegging og gjennomføring av over 300 kriseøvelser for ulike offentlige virksomheter og små og store bedrifter. Vi vet at øvelse virker, at øvelse gjør mester. Derfor bør alle virksomheter jevnlig gjennomføre øvelser. Alene og sammen med andre aktører.

Moe Media kan ta ansvar for alle fasene i en slik øvelse. Fra å utarbeide et skreddersydd scenario til å gjennomføre øvelsen som avsluttes med en grundig evaluering.

En kriseøvelse kan være alt fra store komplekse øvelser med mange aktører til en enkel diskusjonsøvelse der ledelsen setter seg rundt bordet og i ro og fred diskuterer seg gjennom en tenkt hendelse.