Krise og beredskap

I 20 år har Moe Media deltatt i planlegging og gjennomføring av over 300 kriseøvelser for store offentlige virksomheter som departement, direktorat, fylkesmenn og kommuner og små og store bedrifter. Vi vet at øvelse virker, at øvelse gjør mester. Derfor bør alle virksomheter jevnlig gjennomføre øvelser. Alene og sammen med andre aktører.

I en krisesituasjon settes også organisasjonens omdømme på prøve. Moe Media hjelper bedrifter og organisasjoner med å utarbeide en grunnleggende beredskap for krisekommunikasjon.

Kunsten er å håndtere en krise på en måte som skaper minst mulig negative ringvirkninger. Det er som regel for sent å tenke på hva man skal gjøre når krisen er et faktum.

Forberedelse er nøkkelen til suksess og det er i stor grad bestemt av strategien og planene som er lagt på forhånd. Moe Media kan ta ansvar for alle fasene i en slik øvelse. Fra å utarbeide et skreddersydd scenario til å gjennomføre øvelsen som avsluttes med en grundig evaluering.

En kriseøvelse kan være alt fra store komplekse øvelser med mange aktører til en enkel diskusjonsøvelse der ledelsen setter seg rundt bordet og i ro og fred diskuterer seg gjennom en tenkt hendelse.